Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 ▪Sunday 723451 S17-Hỏa Kiếm
2 ↣Trúc↣ 686012 S23-Hằng Sơn
3 ↣Trúc↣ 685994 S23-Hằng Sơn
4 ↣Trúc↣ 684871 S23-Hằng Sơn
5 ↣Trúc↣ 684871 S23-Hằng Sơn
6 ↣Trúc↣ 675044 S23-Hằng Sơn
7 ↣Trúc↣ 674980 S23-Hằng Sơn
8 ↣Trúc↣ 673862 S23-Hằng Sơn
9 ↣Trúc↣ 673862 S23-Hằng Sơn
10 ↣Trúc↣ 673862 S23-Hằng Sơn