Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 ↣Trúc↣ 719981 S23-Hằng Sơn
2 CáMập89 677162 S20-Thiên Sơn
3 CáMập89 658520 S20-Thiên Sơn
4 Long*Tử 621898 S22-Tung Sơn
5 4Lào 595839 S21-Hoa Sơn
6 4Lào 595839 S21-Hoa Sơn
7 Long*Tử 578527 S22-Tung Sơn
8 Huutu 571224 S22-Tung Sơn
9 HoàngTH 563467 S20-Thiên Sơn
10 BáoSG 563229 S20-Thiên Sơn