Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 Tàoϯháo 687051 S2-Huyền Thoại
2 T.£inh 493206 S5-Thành Đô
3 PhapVan 465031 S2-Huyền Thoại
4 Czan∞ 385561 S6-Tương Dương
5 -ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ 379508 S17-Hỏa Kiếm
6 ミ★Hổ★彡 358656 Server-Giải Đấu
7 -ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ 354865 Server-Giải Đấu
8 -ᵗⁱᵏᵗᵒᵏ 354865 S17-Hỏa Kiếm
9 Chùy_Vương 353708 S10-Phượng Tường
10 ✿ßear✿ 352405 S17-Hỏa Kiếm