ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 ChàyACối 578332 S2-Huyền Thoại
2 *(BBK)* 421451 S5-Thành Đô
3 Chang∞ 196322 S2-Huyền Thoại
4 Anna™ 187492 S6-Tương Dương
5 -ĐườngTam- 155640 S3-Vân Trung
6 ĐườngQuân 123702 S6-Tương Dương
7 THẬTNÀGHÊGỚM 119472 S2-Huyền Thoại
8 ThànhBLieu 113416 S9-Dương Châu
9 BruceWayne 113409 S3-Vân Trung
10 HoaAnhĐào 112588 S1-Kiếm Vương