Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 Tàoϯháo 687051 S2-Huyền Thoại
2 T.£inh 493206 S5-Thành Đô
3 PhapVan 465031 S2-Huyền Thoại
4 Czan∞ 385561 S6-Tương Dương
5 Chùy_Vương 353708 S10-Phượng Tường
6 Annaˢ⁶ 351716 S6-Tương Dương
7 Quách•Tương 342254 S11-Thiên Kiếm
8 ミ★βáσ★彡 333723 S11-Thiên Kiếm
9 ✿ßear✿ 316839 S17-Hỏa Kiếm
10 VTV11 312679 S3-Vân Trung