Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 ChàyACối 622998 S2-Huyền Thoại
2 *(BBK)* 417074 S5-Thành Đô
3 Anna™ 253549 S6-Tương Dương
4 -ĐườngTam- 230354 S3-Vân Trung
5 Chang∞ 223451 S2-Huyền Thoại
6 THẬTNÀGHÊGỚM 200126 S2-Huyền Thoại
7 ĐườngQuân 191365 S6-Tương Dương
8 Chùy_Vương 189659 S10-Phượng Tường
9 HoaAnhĐào 186349 S1-Kiếm Vương
10 ThànhBLieu 165567 S9-Dương Châu