Xem thêm> [email protected] 1900 888 688

ALL SERVER

STT Tên Nhân Vật Tài Phú Server
1 Tàoϯháo 669748 S2-Huyền Thoại
2 *(BBK)* 483719 S5-Thành Đô
3 TưMã.Ý 387581 S2-Huyền Thoại
4 Czan∞ 359078 S6-Tương Dương
5 Annaˢ⁶ 358306 S6-Tương Dương
6 Chùy_Vương 340374 S10-Phượng Tường
7 Quách•Tương 338780 S11-Thiên Kiếm
8 ༺Thần༻ 312679 S3-Vân Trung
9 ミ★βáσ★彡 285558 S11-Thiên Kiếm
10 PhapVan 283779 S7-Đại Lý