1. Khảm Nạm - Khí Hồn
Khi Khảm Khí Hồn vào trang bị trên người chơi sẽ nhận được thuộc tính : tăng thêm % điểm tiềm năng của nhân vật. 
Khí hồn có cấp độ càng cao đem lại chỉ số thuộc tính tiềm năng cộng thêm càng lớn.
Khí Hồn "Cộng hưởng" : tổng cấp độ khí hồn sẽ đem lại cho bạn những thuộc tính cộng thêm : Lực tấn công cơ bản, Kháng tất cả và sinh lực.
Đặc biệt : nếu cấp độ khí hồn của bạn cao hơn đối phương sẽ gây sát thương.

Mỗi trang bị có thể gắn 1 khí hồn, có thể thay thế khí hồn khác.
Cấp độ khí hồn tối đa là 18 - 30% điểm tiềm năng.

2. Hợp Thành và Đúc Lại - Khí Hồn
- Hợp thành : người chơi sẽ dùng 2 nguyên liệu Khí Hồn cùng cấp để tiến hành hợp thành.
Có tỉ lệ thành công nhất định.
Nếu thành công có thể nhận được khí hồn mới có cấp độ cao hơn từ 1 đến 2 cấp. 
Thất bại có thể nhận Bạc hoặc Khí hồn đồng cấp.

- Đúc lại : người chơi sẽ dùng 1 nguyên liệu Khí hồn bất kỳ (từ 3-10) để tiến hành đúc lại.
Có tỉ lệ thành công nhất định.
Nếu thành công sẽ nhận được Khí hồn cấp cao hơn, tối đa 3 cấp.