Cùng với không khí đón Tết chào năm mới Kiếm Vương ADNX Mobile ra mắt gói ưu đãi nạp Tết.
Gói Ưu đãi Tết mốc nạp 1.000.000 KNB:
- Đặc Thù Bảo Thạch 6 x2
- Phổ Thông Bảo Thạch 7 x1  
- Thần Võ Hàn Quang Lệnh x 250  
- Thần Võ Thánh Tôn Lệnh x100  
- Rương Uẩn Linh x5
Gói ưu đãi Tết mốc nạp 2.000.000 KNB:
- Đặc Thù Bảo Thạch 6 x2 
- Phổ Thông Bảo Thạch 7 x2
- Thần Võ Hàn Quang Lệnh x 250
- Thần Võ Thánh Tôn Lệnh x100
- Rương Uẩn Linh x5
Lưu ý: khi nạp trên 2.000.000 KNB sẽ được cả 2 gói ưu đãi.
Sau khi nạp thành công người chơi sẽ nhận được giftcode trực tiếp vào nhân vật theo tài khoản nạp.