Tính năng Độ Năng Động với hệ thống phần thưởng thăng cấp cùng hình thức nhận thưởng online hoàn toàn mới. Chỉ cần tham gia các tính năng, hoạt động trong game thì đại hiệp sẽ nhận được điểm Năng Động tương ứng. Hệ thống sẽ căn cứ điểm Năng Động của nhân vật để xét phần thưởng nhận được vào mỗi ngày.

1. Đối tượng tham gia: Tất cả các đại hiệp đều có thể tham gia tính năng.

2. Nội dung:

Nhân vật tham gia các tính năng trong game sẽ nhận được điểm Năng Động.

Giao diện Độ Năng Động Đại hiệp nhấp vào biểu tượng Hoạt động trên góc phải của bản đồ để vào giao diện Độ Năng Động.

Căn cứ lượng điểm Năng Động tích lũy được, nhân vật sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng. Tham gia các hoạt động trong game để tích lũy.

3. Phần thưởng:

- Độ Năng Động hàng ngày: Căn cứ số điểm Năng Động đạt được trong ngày, nhân vật sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng.

Khi điểm Năng Động tích lũy trong ngày đạt một mức cố định thì nhân vật sẽ nhận được những tặng phẩm đặc biệt.

- Cách thức nhận thưởng: Nhân vật nhấp vào 'Rương' trong giao diện Độ Năng Động để nhận thưởng.

Lưu ý:

- Điểm Năng Động sẽ cập nhật lại lúc 23h59 hằng ngày.

- Nếu không nhận thưởng trước đó thì xem như phần thưởng ngày hôm đó bị hủy và hệ thống sẽ cập nhật lại phần thưởng vào ngày hôm sau.