Thân chào đại hiệp !

Trên bước đường hành tẩu giang hồ, để trở thành anh hùng mạnh nhất thì các đại hiệp cần phải nâng cấp các trang bị vốn có của mình.

Dưới đây xin giới thiệu đến các vị đại hiệp Hệ thống Cường Hóa trang bị của game.

Bước 1: Vào giao diện Cường Hóa thông qua Rèn Đúc.

Bước 2: Trong giao diện Cường Hóa, chọn mục Cường Hóa.

Bước 3: Tại giao diện Cường Hóa Trang Bị, các đại hiệp có thể sử dụng các loại Huyền Tinh ( Vũ Khí, Phòng Cụ, Trang Sức) để nâng cấp trang bị của mình.