Để tăng thêm điểm kinh nghiệm trong quá trình luyện công, sử dụng Tu Luyện Châu là một "bí kíp" mà Đại hiệp không thể bỏ qua.

Nội dung chi tiết:

Để nhận được Đại Hiệp chạy theo nhiệm vụ chỉ dẫn để nhận được Tu Luyện Châu.

Mỗi ngày sẽ được cộng 30 phút trong Tu Luyện Châu.

Để tăng điểm kinh nghiệm  trong quá trình luyện công và kinh nghiệm khi luyện bí tịch sử dụng Tu Luyện Châu ...