Tổng kết BXH Tài Phú sự kiện đua TOP Openbeta

Các vị Đại hiệp thân mến,

BQT Kiếm Vương ADNX Mobile xin gửi tới các vị Đại hiệp các danh sách Tổng Kết Bảng Xếp Hạng Đua Top Tài Phú - Sự kiện Đua TOP Openbeta THIÊN HẠ VÔ SONG.

Các BXH tài phú đã được tổng kết vào 23:59 ngày 19/011

1. BXH All server

TOP 1 - Chày A Cối -  Tài Phú 574804 

TOP 2 - *(BBK)* - Tài Phú 421451

TOP 3 -  Anna™ - Tài Phú 168627

2. BXH các máy chủ từ S1 đến S9

Tại máy chủ S1 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - HoaAnhĐào

TOP 2 - Xoài

TOP 3 -  Anchi

Tại máy chủ S2 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - ChàyACối

TOP 2 - Chang∞

TOP 3 -  THẬTNÀGHÊGỚM

Tại máy chủ S3 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - -Đường Tam-

TOP 2 - BruceWayne

TOP 3 -  zZzTopNO2zZz

Tại máy chủ S4 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - AdamTran

TOP 2 - ÔngTinh

TOP 3 -  •Tính-Tiền

Tại máy chủ S5 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - *(BBK)*

TOP 2 - TrườngGiang

TOP 3 -  MaKha

Tại máy chủ S6 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - Anna™

TOP 2 - ĐườngQuân

TOP 3 -  Mềm

Tại máy chủ S7 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - NãoCáVàngღ

TOP 2 - VuaLaCa

TOP 3 -  Error404

Tại máy chủ S8 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - 1-Bổng

TOP 2 - PhapVan

TOP 3 -  Bố]12C0n

Tại máy chủ S9 xin chức mừng TOP 3 người chơi đã đạt danh hiệu cao quý.

TOP 1 - ThànhBlieu

TOP 2 - CậuCảFake

TOP 3 -  DuyBấtKhả