Nội Dung Cập Nhật Sau Bảo Trì ngày 12/11


1. Đã khắc phục sự cố không thể sử dụng thức ăn cấp 50/75
2. Khắc phục sự cố không tự đốt lửa trại
3. Khắc phục sự cố kỹ năng cấp 75 của Thiếu Lâm Đao không kích hoạt hiệu ứng bổ sung
4. Sửa lỗi kỹ năng 1 số môn phái chưa có tác dụng hoặc tác dụng chưa đúng.
5. Sửa lỗi bất thường ở phiên bản IOS.

Nếu có lỗi phát sinh vui lòng thông báo gửi mail [email protected] hoặc hotro.adnx.vn !