Nội Dung Cập Nhật Bảo Trì Định Kỳ Ngày 5-11

1. Sửa lỗi kỹ năng 95 Cái Bang Rồng, Đường Môn Bẫy

2. Cập nhật nhiệm vụ Thương Hội thứ 20 ( thay đổi và tăng phần thưởng )
Lưu ý : Phần thưởng nhiệm vụ thứ 20 sẽ được x2 sau bảo trì định kỳ thứ 3 tuần sau.

3. Điều chỉnh Dược phẩm : giảm yêu cầu cấp độ mua và sử dụng

4. Điều chỉnh thời gian hồi chiêu kỹ năng : Mộng Điệp - Nga My

5. Tối ưu 1 số nội dung khác : hiển thị hình ảnh, tải dữ liệu,...

6. Cập nhật Giftcode tri ân khách hàng VIP
Thông tin chi tiết xem tại đây