THÔNG BÁO 

Trên Facebook hiện tại đang có Fanpage giả mạo , chúng tôi chưa rõ mục đích. Tuy nhiên để tránh tình trạng lừa đảo trục lợi xin vui lòng chờ thông báo từ Trang Chủ hoặc Discord về Fanpage mới của chúng tôi.

Link Fanpage giả mạo đây

Vui lòng chú ý an toàn bảo mật thông tin !