Quý Tân Thủ sau khi khởi tạo nhân vật mới, vào vai chàng tráng sĩ trẻ tuổi, nữ hiệp tài sắc vẹn toàn, tự mình khám phá cảnh sắc tươi đẹp nơi Vân Ẩn Sơn cùng chuỗi nhiệm vụ với nhiều nội dung đa dạng, hấp dẫn.

1. Điều kiện tham gia:

- Tất cả người chơi đăng nhập game lần đầu tiên.

- Chỉ có duy nhất 1 nhiệm vụ tân thủ khi bắt đầu game.

- NPC liên quan: Quách Tĩnh, Đại Hãn, Quách Bá Mẫu, Tử Thanh Thư, Trần Khắc, Thành Cát Tư Hãn, Đại Mông tướng lĩnh, ...

2. Nội dung hoạt động:

- Thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, đối thoại với các NPC

- Gia nhập môn phái

3. Phần thưởng: Kinh nghiệm, Bạc khóa, Tu luyện châu, Trang bị, Huyền tinh, Túi tử lăng, ...