Thu thập Tinh Lực, Hoạt Lực

Có 04 cách thu thập:

  • Mua Tinh Hoạt Lực trên Kỳ Trân Các
  • Tham gia các hoạt động hàng ngày để nhận điểm năng động, đủ mốc sẽ nhận thưởng.
  • Tính năng Bách Bảo Rương
  • Hoặc có thể mua trên Đấu giá của người chơi khác và trong sự kiện đặc biệt.

Giới thiệu sơ lược của Tinh Lực, Hoạt Lực

  • Điểm Tinh Lực, Hoạt Lực dùng để chế tạo trong kỹ năng sống Gia Công, Chế Tạo.
  • Là 1 trong những hoạt động hấp dẫn và cực quan trọng đặc trưng của Kiếm Vương ADNX Mobile
  • Ngay nhiệm vụ Tân thủ, người chơi đã được giới thiệu đến hệ thống Kỹ Năng Sống của Game thì nguyên liệu quan trọng nhất chính là Tinh Lực - Hoạt Lực
  • Sau khi Gia công hoặc Chế tạo thành công 1 vật phẩm thì sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.
  • Khi điểm kinh nghiệm đạt yêu cầu, thì kỹ năng đó lên được 1 cấp.
  • Sau khi lên 10 cấp, có thể chế tạo ra được 1 nguyên liệu mới.

Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu

Nhân sĩ có điểm Uy Danh thuộc Top 5.000 tại máy chủ có thể sử dụng Tinh Lực và Hoạt Lực để gia công thành Bình Tinh Hoạt Kỳ Diệu (có thể giao dịch, không khóa).