Trong game có 4 loại tiền tệ thông hành: BạcBạc khóaKNB và KNB khóa.

Ghi Chú Bạc Bạc Khóa KNB KNB Khóa

Có thể nhận từ đâu ?

 

Các hoạt động và phụ bản, nhiều nhất : Nhiệm Vụ Thương Hội. Ngoài ra còn có thu được từ buôn bán Đấu Giá. Hầu hết các hoạt động hàng ngày, phần thưởng...nhiều nhất là hoạt động Chiến trường Kim Mông. Nạp thẻ từ Store hoặc Nạp Adnxu để được nhiều ưu đãi nhất.

Phát lương Gia tộc. Các hoạt động phụ bản, phần thưởng túi Phúc Hoàng Kim...

Mua Đấu Giá x      
Mua Vật Phẩm Kỳ Trân Các x x x x
Có thể giao dịch x   x  
Dùng để ép đồ x x