Quân nổi dậy luôn muốn liên lạc với quân Kim ở nhiều vùng khác nhau của Giang Bắc. Sau nhiều năm chiến đấu, các khoản chi trả quân sự, vật tư và lương hưu đã tiêu tốn cạn kiệt tiền và lượng thực.

Hiện tại biện pháp khả thi duy nhất là thành viên của nghĩa quân Bao Vạn Đồng tiền mời các anh hùng trên thế giới đến để tiếp sức cho quân nổi dậy.

1. Điều kiện tham gia:

Đẳng cấp đạt đến 25 cấp.

Thời gian báo danh: Cả ngày

NPC liên quan: Đến gặp Bao Vạn Đồng nhận nhiệm vụ.

2. Nội dung hoạt động:

Liên tiếp hoàn thành 10 nhiệm vụ đầu tiên, với mỗi nhiệm vụ, Quý Đại hiệp được chỉ dẫn tới 1 map khác nhau, đánh bại 24 quái mỗi điểm.

Số lượng nhiệm vụ đã thực hiện, số lượng quái đã giết, tên quái, thể hiện trên bảng nhiệm vụ. Lưu ý khi đánh bại đủ 24 quái, nếu vẫn bị quái đánh sẽ không tự động truyền tống.

Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần.

3. Phần Thưởng: Bạc khóa, Kinh nghiệm, Tàng Bảo Đồ phổ thông, Uy Danh Giang Hồ