Hoạt động Võ Lâm Minh Chủ là hình thức luyện công, căn cứ sát thương người chơi hoặc gia tộc đối với Boss để xếp hạng nhận thưởng.

1. Điều kiện tham gia:

- Thời gian báo danh: Mỗi ngày 12:00~12:15, 19:30~19:45

- Đẳng cấp đạt đến 60 và gia nhập môn phái.

- Mỗi ngày có tối đa 2 lần.

2. Nội dung hoạt động:

Tham gia hoạt động đúng giờ, sau 3 phút quét mới Boss, giết Boss nhận thưởng.

Thưởng cá nhân trực tiếp nhận được, gia tộc thông qua chia hoa hồng nhận được.

3. Phần thưởng: Mảnh Đàn Ngọc, Mảnh Ban Chi, Mảnh Yêu Đái, Mảnh Áo Choàng, Mảnh Chuỗi Ngọc, Tân Quý Lệnh.