Hoạt động Võ Lâm Cao Thủ là hình thức luyện công, tùy theo xếp hạng sát thương mà nhận được phần thưởng.

1. Điều kiện tham gia:

- Thời gian báo danh:

+ Đẳng cấp 55 mỗi ngày 09:30/15:30/22:30

+ Đẳng cấp 75 mỗi ngày 09:30/15:30/22:30

+ Đẳng cấp 95 mỗi ngày 15:30/22:30

- Lưu ý: Lv55/75/95 số ngày mở Boss tương ứng là sau: 0/12/57 ngày.

2. Nội dung hoạt động:

Có 5 Boss tương ứng Ngũ hành, 6 vị trí đánh Boss tương ứng từng Boss.

Tham gia hoạt động đúng giờ, chỉ được phép chiến đấu với 1 Boss tùy chọn. Boss ngẫu nhiên xuát hiện trên bản đồ, tùy tọa độ sẽ có hoặc không có Boss. Có thể cùng các đồng đạo khác đánh chung Boss.

Phần thưởng nhận theo xếp hạng sát thương.

3. Phần thưởng: Huyền Tinh, Lệnh Bài Danh Vọng