Tham gia hoạt động cá nhân Đại hiệp có cơ hội nhận thêm nhiều kinh nghiệm và bạc khóa.

1. Điều kiện tham gia:

- Đẳng cấp đạt đến 60 và Gia nhập môn phái.

- Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, tối đa có thể tích lũy 4 lần.

- NPC: cá nhân đi tới gặp Nhạc Kha nhận nhiệm vụ.

2. Nội dung hoạt động:

Có tất cả 50 tầng thiên tầm tháp của 5 tháp, Đại hiệp sẽ phải leo từng tầng tháp một, mỗi tầng có 3 vòng khiêu chiến.

Trước mỗi lần khiêu chiến đều có thời gian chuẩn bị, có duy nhất 2 lần hồi sinh nếu bị giết tại đây.

Tên tháp, số lượng mục tiêu, số vòng tại mỗi tầng, yêu cầu hoạt động và thời gian khiêu chiến đưuọc hiển thị trên bảng nhiệm vụ.

Thành công 1 tầng đồng đạo nhận được >=1 vạn kinh nghiệm và >=1000 bạc khóa tùy tháp.

Có thể nhặt bạc khóa rơi sau mỗi lần giết quái.

Thành công 10 tầng nhận 1 Thiên Tầng Tương Tử và chuyển sang tháp khác.

3. Phần thưởng: Kinh nghiệm, Bạc khóa, Giang hồ rèn luyện, Hoa hồng đỏ, Thúy Ngọc Băng Tinh (TS,PC)

4. Đặc biệt : khi vượt các tầng theo mốc 10 20 30 có thể tham gia khiêu chiến THỦ HỘ GIẢ - trở thành người trấn giữ nhận KNB khóa hàng ngày.