1. Giới thiệu:

Sử sách có ghi rằng, Thần Trùng Trấn vốn là một di tích thần bí nơi chiến tuyến Mông Cổ Tây Hạ. Theo các tiền bối, nơi đây như chợ phiên ở biên cương, tốt xấu lẫn lộn, tiểu thương kinh doanh

2. Điều kiện tham gia:

- Đạt cấp 100 trở lên

- Nhân sĩ có thể tham gia phó bản 01 lần/ngày.

- Thời gian: Cả ngày

- Tổ đội ít nhất phải 3 người mới có thể báo danh.

3. Cách thức tham gia:

4. Phần thưởng:

Rương Bạc Mỗi lần qua ải sẽ xuất hiện Rương Bạc trên mặt đất.

Các thành viên trong tổ đội tập trung xung quanh Rương Bạc. Khi đó một thành viên bất kỳ trong đội mở Rương Bạc để tiếp tục sang ải tiếp theo.

Số người trong tổ đội càng nhiều thì phần thưởng nhận được càng cao.

Mở Rương Bạc, nhân sĩ sẽ nhận được các vật phẩm (ngẫu nhiên số lượng và loại vật phẩm)