Hoạt động Gia Tộc Truyền Công.

1.Gioi thiệu hoạt động:

Hoạt động Gia tộc truyền công là một tính năng cộng đồng hoàn toàn mới lạ, lấy công lực của nhân vật có võ công thượng thừa, hùng mạnh truyền công cho nhân vật mới và còn yếu. Với tính năng này, sẽ giúp người chơi mới hoàn toàn có thể bắt kịp, cũng như vượt qua bất kỳ những trở ngại, khó khăn nào khác.

2.Thời gian tham gia: Mỗi ngày 2 lần

3.Cách thức tham gia:

Đạt level đến cấp 25.

Tới trước Lãnh địa gia tộc gặp Truyền công sứ giả.

Đẳng cấp của 2 người chơi phải chênh lệch trên 2 cấp.

Có thể truyền công cho người chơi cấp thấp mỗi ngày 2 lần và được người chơi cấp cao hơn truyền công 2 lần.

Nếu không có ai truyền công,có thể lựa chọn tự tu luyện.

4.Phần thưởng khi tham gia: Thưởng kinh nghiệm (EXP)