Bí Cảnh một nơi vô cùng bí ẩn, nguy hiểm rình rập, cạm bẫy bao quanh và cũng là một thử thách cho những dũng sĩ có lòng dũng cảm, có ý chí kiên cường.

Nội dung chi tiết:

Đại hiệp đến gặp NPC Quan Quân Nhu (nghĩa quân) tại các Thành thị hoặc các Thôn trấn để tham gia Tu luyện Bí cảnh.

Người chơi chọn vào Bí cảnh để bắt đầu tu luyện.

Nếu Đại hiệp là đội trưởng thì phải có Bản đồ bí cảnh để mở bí cảnh cho các thành viên vào.

Số giờ tu luyện bí cảnh sẽ tùy thuộc vào người đội trưởng muốn mở (1 bản đồ bí cảnh mở được 2 giờ tu luyện bí cảnh).

Đại hiệp có thể mua Bản đồ Bí cảnh trong shop.

Hệ thống sẽ thông báo khi Đại hiệp mở thành công Bí cảnh.

Khi bắt đầu tu luyện sẽ xuất hiện thông báo thời gian tu luyện bí cảnh.

Khi hết thời gian tu luyện đã chọn Đại hiệp sẽ bị đẩy ra ngoài.

Những vấn đề cần chú ý Thời gian tu luyện bí cảnh phải còn ít nhất là 2 giờ thì mới có thể mở tu luyện bí cảnh.

Thànhh viên trong tổ đội cũng có thể mua bản đồ bí cảnh để hưởng kinh nghiệm tương ứng Trong khi tu luyện Đại hiệp có thể ra ngoài.

Mở bí cảnh ở thành nào thì người chơi phải qua thành đó mới có thể vào lại được.